Live Chat Software
Emre CIRIK | Devex XtraReport Kullanımı

Devex XtraReport Kullanımı

by EMRCRK 14. August 2011 04:59

(Dip Not : Kusura bakmayın resimler devasa boyutta olduğu için dipnotu buraya düştüm, resimleri büyül olarak upload etmem olayı daha net görmeniz içindir. Sorularınız olursa yardımcı olmaya çalışırım.)

 

Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır bir başlık bile atamıyorum.Malumunuz işler yoğun ve vakit kısıtlı. Boş bir vaktimde ihtiyaç duyduğum ve sizlerinde ihtiyaç duyabilceğiniz bir konuya değinmek istiyorum "Raporlama" . Bilindiği gibi arkadaşlar raporlama konusu müşterilerden en çok istenilen şeydir ve bir çok componentle yada dahili visual studio komponentleri ile birşeyler yapmaya çalışırız fakat bazen yetersiz kalabiliyor. Ben component ihtiyacımı Devex üzerinden sağlıyorum çünkü çok başarılı ve kaliteli ve en önemlisi ihtiyaç duyabilceğim şeyleri üzerinde barındırıyor olmasıdır. Lafı çok uzatmadan Devex'in XtraReport undan bahsedelim :

Bu rapor komponenti Fatura,İrsaliye vb. gibi belgeler için ,

Teklif vb. belgeler için,

İş Emirleri vb. belgeler için,

Müşterilerin istediği özel formatlarda belge çıktıları için v.b birçok durumda kullanılan rapordur.

Ben burada bir fatura raporlama örneği vericem ve  bu hazır raporu müşterinin kendisine göre nasıl editleye bileceğini göstericem.

 

İlk önce raporun 3 noktasından bahsetmem gerek :

1.Report Header = Rapor Başlık bilgileri . Örnek : Faturadaki sabit bilgiler : Cari Adı,Adresi,Vergi Dairesi,Vergi Nosu , Tarihi,Sevk Tarihi,Tarihi.

Faturanın detayları için oluşturula bilecek başlık bilgileri :

Stok Adı  Stok Kodu Birim Miktar Birim Fiyat Tutar  gibi..

2.Detail = Faturanın detay kısmı , burası aşağı doğru akan kayıtlar için kullanılan kısımdır, mesela bir faturada 1 den fazla ürün çeşidi alına bilir ve her çeşit için tek satır belirtmeniz lazım. Burası bunun için kullanılacaktır.

3.PageFooter = Raporun Sonu . Bizde burası faturanın genel toplamı,aratoplamı,iskonto toplamı,kdv toplamı, cari son bakiyesi, genel tutarın yazı ile yazılışını parametrik olarak göndericeğiz. 

 

İlk olarak bir proje oluşturun . 

Sonra projeye sağ tıklayıp Add->New Item diyelim ve bir DataSet nesnesi ekleyelim.

Sonra oluşan dataset nesnesini SolutionExplorer üzerinden açın ve sağtıklayıp 2 tane tablo ekleyelim 

1.si FaturaBaşlık(Cari bilgileri vs.) bilgileri 2.si FaturaDetay(Ürünlerin Olduğu) bilgileri olsun

Sonra Faturanın başlıklarını tutacak tabloya gerekli sütunları ekleyelim :

CariKodu,CariAdı,CariAdres,VergiDairesi,VergiNumarası,Tarih,SevkTarihi,Saat

CariSonBakiyesi,FaturaAraToplamı,FaturaIskontoToplamı,FaturaKDVToplamı,FaturaGenelToplamı,FaturaGenelToplamıYazısı

Detay Tablosu için :

Stok Kodu,Stok Adı, Birim, Birim Fiyat, Miktar ,İskonto Oran,KDV ,İskonto Tutar,Kdv Tutar , Tutar ,Net Tutar

Şimdi gelelim Fatura Dizaynına , bunun için yine projeye sağ tıklayın Add - >New Item -> XtraReport ekleyelim.

Sonra Rapor Dizayn Sayfasında bize bir hazır şablon oluşturma sihirbazı çıkacaktır bunu direk Cancel diyerek kapayalım.

Daha sonra ToolBox üzerinde bulunan Data üzerinden bir DataSet nesnesine çift tıklayarak Rapora ekleyelim.

Sonra karşımıza böyle bir diyalog çıkacak ve bizim oluşturduğumuz DataSet üzerinden miras alma seçeneği çıkacaktır. Az önce bizim oluşturduğumuz DataSet aslında kendimiz için hazır kullanıla bilecek bir classtır. Bizde rapora eklediğimiz dataset i bunun özelliklerini devralması için ekliyoruz ve direk OK butonuna basalım.

Sonra DataSet e bir isim verelim , erişim belirtecinide Properties Penceresinden -> Modifiers Özelliğini -> PUBLİC  olarak değiştirelim

Bunuda yaptıktan sonra Field List penceresinden gerekli bilgileri istediğimiz yerlere sürükle bırak yapalım.

Dizaynımızı Oluşturalım.

 

Resim kocaman ama daha iyi görünmesi ve anlaşılması için küçültmek istemedim. Arkadaşlar dikkat ederseniz Cari Adresini DataSet üzerinde göremiyoruz ve buraya onu eklememiz gerek , bunun için Ana Dataset nesnemizi açıp oraya birde Cari Adres alanı eklememiz gerekmektedir. Daha sonra Field List üzerinde bu alanın güncellenmiş olduğunu görüceksiniz.

Evet gördüğünüz gibi bu alanda geldiğine göre dizaynda ilgili noktaya yerleştirmemiz gerekir ve şimdi gelelim işin kodlama tarafına ve en zevkli kısmına =) 

Formumuza 3 buton ekleyelim 

1.si Fatura Dizaynını kullanıcıya açsın 

2.si Baskı Önizlemesi Yapsın

3.sü Bizim kaydettiğimiz bir dizayn dosyasını yükleyerek kullanıcının bunu düzenleme şansını sağlasın.

 

Kodlarımı aşağıda yayınlıyorum:

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DevexXtraReportExample
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    XRprInvoice myInvoice = new XRprInvoice();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnInvoiceDesign_Click(object sender, EventArgs e)
    {      
      myInvoice.ShowDesigner();
    }

    private void btnShowInvoice_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataRow dRowHeader = myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceHeader.NewdtInvoiceHeaderRow();//Fatura Başlık İçin Bir Satır Oluşturduk
      dRowHeader["CustCode"] = "CRY. YAZILIM EMRCRK";//Müşteri Kodu
      dRowHeader["CustName"] = "EMR CRK CORP.";//Müşteri Adı
      dRowHeader["CustAdress"] = "BEYLİKDÜZÜ";//Müşteri Adres
      dRowHeader["CustRemBalance"] = Math.Round((-1)*(529.056),2).ToString("#0.00");//Müşteri Kalan Bakiyesi
      dRowHeader["TaxOffice"] = "BEYLİKDÜZÜ";//Vergi Dairesi
      dRowHeader["TaxNum"] = "1122334455";//Vergi Numarası
      dRowHeader["Date_"] = DateTime.Now.ToShortDateString();//Fatura Tarihi
      dRowHeader["RecvDate_"] = DateTime.Now.ToShortDateString();//Sevk Tarihi
      dRowHeader["Time_"] = DateTime.Now.ToShortTimeString();//Saat
      dRowHeader["Total"] = Math.Round((200.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura Tutar
      dRowHeader["TotalDiscount"] = Math.Round((00.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura İskonto Toplamı
      dRowHeader["TotalVat"] = Math.Round((36.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura Kdv Toplamı
      dRowHeader["NetTotal"] = Math.Round((236.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura Genel Toplam
      dRowHeader["NetTotalStr"] = "İKİ YÜZ OTUZ ALTI /TL. /KRŞ. ";//Genel Toplam Yazısı
      myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceHeader.Rows.Add(dRowHeader);//Fatura Başlık Bilgisine
      //yeni bir satır ekledik

      DataRow dRowDetail = myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceDetail.NewdtInvoiceDetailRow();//Fatura Detayı İçin Bir Satır Oluşturduk
      dRowDetail["StockCode"] = "HDD.SGT EXT 1TB";//Stok Kodu
      dRowDetail["StockName"] = "SEGATE GO FLEX 1 TB EXT. HDD";//Stok Adı
      dRowDetail["StockUnit"] = "ADET";//Stok Birim
      dRowDetail["Price"] = Math.Round((200.00), 2).ToString("#0.00");//Birim Fiyat
      dRowDetail["Amount"] = 1;//Miktar
      dRowDetail["DiscPer"] = 0;//İskonto Oranı
      dRowDetail["Vat"] = 18;//KDV Oranı
      dRowDetail["DiscCost"] = Math.Round((00.00), 2).ToString("#0.00");//İskonto Tutarı
      dRowDetail["VatMnt"] = Math.Round((36.00), 2).ToString("#0.00");//KDV Tutarı
      dRowDetail["Total"] = Math.Round((200.00), 2).ToString("#0.00");//Tutar
      dRowDetail["NetTotal"] = Math.Round((236.00), 2).ToString("#0.00");//Net Tutar

      myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceDetail.Rows.Add(dRowDetail);

      myInvoice.ShowPreview();
    }

    private void btnLoadLayout_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myInvoice.LoadLayout(@"D:\NewXRprInvoice.repx");
      DataRow dRowHeader = myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceHeader.NewdtInvoiceHeaderRow();//Fatura Başlık İçin Bir Satır Oluşturduk
      dRowHeader["CustCode"] = "CRY. YAZILIM EMRCRK";//Müşteri Kodu
      dRowHeader["CustName"] = "EMR CRK CORP.";//Müşteri Adı
      dRowHeader["CustAdress"] = "BEYLİKDÜZÜ";//Müşteri Adres
      dRowHeader["CustRemBalance"] = Math.Round((-1) * (529.056), 2).ToString("#0.00");//Müşteri Kalan Bakiyesi
      dRowHeader["TaxOffice"] = "BEYLİKDÜZÜ";//Vergi Dairesi
      dRowHeader["TaxNum"] = "1122334455";//Vergi Numarası
      dRowHeader["Date_"] = DateTime.Now.ToShortDateString();//Fatura Tarihi
      dRowHeader["RecvDate_"] = DateTime.Now.ToShortDateString();//Sevk Tarihi
      dRowHeader["Time_"] = DateTime.Now.ToShortTimeString();//Saat
      dRowHeader["Total"] = Math.Round((400.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura Tutar
      dRowHeader["TotalDiscount"] = Math.Round((00.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura İskonto Toplamı
      dRowHeader["TotalVat"] = Math.Round((72.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura Kdv Toplamı
      dRowHeader["NetTotal"] = Math.Round((472.00), 2).ToString("#0.00");//Fatura Genel Toplam
      dRowHeader["NetTotalStr"] = "DÖRT YÜZ YETMİŞ İKİ /TL. /KRŞ. ";//Genel Toplam Yazısı
      myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceHeader.Rows.Add(dRowHeader);//Fatura Başlık Bilgisine
      //yeni bir satır ekledik

      DataRow dRowDetail = myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceDetail.NewdtInvoiceDetailRow();//Fatura Detayı İçin Bir Satır Oluşturduk
      dRowDetail["StockCode"] = "HDD.SGT EXT 1TB";//Stok Kodu
      dRowDetail["StockName"] = "SEGATE GO FLEX 1 TB EXT. HDD";//Stok Adı
      dRowDetail["StockUnit"] = "ADET";//Stok Birim
      dRowDetail["Price"] = Math.Round((200.00), 2).ToString("#0.00");//Birim Fiyat
      dRowDetail["Amount"] = 1;//Miktar
      dRowDetail["DiscPer"] = 0;//İskonto Oranı
      dRowDetail["Vat"] = 18;//KDV Oranı
      dRowDetail["DiscCost"] = Math.Round((00.00), 2).ToString("#0.00");//İskonto Tutarı
      dRowDetail["VatMnt"] = Math.Round((36.00), 2).ToString("#0.00");//KDV Tutarı
      dRowDetail["Total"] = Math.Round((200.00), 2).ToString("#0.00");//Tutar
      dRowDetail["NetTotal"] = Math.Round((236.00), 2).ToString("#0.00");//Net Tutar

      myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceDetail.Rows.Add(dRowDetail);
      dRowDetail = myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceDetail.NewdtInvoiceDetailRow();//Fatura Detayı İçin Bir Satır Oluşturduk
      dRowDetail["StockCode"] = "RAM.KNG 1GB DDR2";//Stok Kodu
      dRowDetail["StockName"] = "1 GB KINGSTON DDR3 RAM";//Stok Adı
      dRowDetail["StockUnit"] = "ADET";//Stok Birim
      dRowDetail["Price"] = Math.Round((50.00), 2).ToString("#0.00");//Birim Fiyat
      dRowDetail["Amount"] = 4;//Miktar
      dRowDetail["DiscPer"] = 0;//İskonto Oranı
      dRowDetail["Vat"] = 18;//KDV Oranı
      dRowDetail["DiscCost"] = Math.Round((00.00), 2).ToString("#0.00");//İskonto Tutarı
      dRowDetail["VatMnt"] = Math.Round((9.00), 2).ToString("#0.00");//KDV Tutarı
      dRowDetail["Total"] = Math.Round((200.00), 2).ToString("#0.00");//Tutar
      dRowDetail["NetTotal"] = Math.Round((236.00), 2).ToString("#0.00");//Net Tutar

      myInvoice.dsRprInvoice.dtInvoiceDetail.Rows.Add(dRowDetail);
      myInvoice.DataMember = "dtInvoiceDetail";//Eğer bu satırı yazmazsanız detay da sadece ilk satırı görmüş olursunuz bu satır detayın hangi kaynaktan geldiğini belirdir. 
      myInvoice.ShowPreview();//Önizleme
      //myInvoice.ShowDesigner();//Dizayn Mod
    }
  }
}

 

KAYNAK KODU INDIR (SOURCE CODE DOWNLOAD ):     DevexXtraReportExample.rar (123,67 kb)

 

Umarım işinize yarar , iyi çalışmalar herkese...

Comments (23) -

Hüseyin Burak KARADAĞ
Hüseyin Burak KARADAĞ Turkey
8/17/2011 4:31:50 AM #

DevExpress ile ilgili özellikle türkçe kaynak pek bulunmuyor.Güzel makale teşekkürler.
Yalnız  KDV tutar hesaplamasında değerlendirilmeye alınmamış Smile

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
8/17/2011 10:48:34 AM #

=) Rica ederim,faydalı olduysak ne güzel. Faturalarda genelde ürünlerin olduğu satırlarda KDV ler kullanılmıyor. Direk Birim Fiyat* Miktar olduğu için bu değerlendirilmeyi yapmadım.

Reply

ahmet
ahmet Turkey
3/17/2012 10:43:00 PM #

Çoook güzel bir açıklama olmuş, teşekkür ederim.

Reply

Ahmet
Ahmet Turkey
4/4/2012 12:56:24 AM #

kardeşim Ellerine sağlık güzel olmuş 2 sorum olucak
1-XtraReport devexpress lisansı almadan report ta gözüken trial version texti nasıl kaldırabiliriz galiba devexpress tool satın almamız gerekiyor  yada crack işe yararmı tavsiyeniz nedir?
2-Runtime da dizayn kısmını nasıl yapıyoruz ?  ilginize daha şimdiden teşkkur eder başarılar dilerim

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
4/4/2012 9:19:38 AM #

Rica ederim , şimdi lisans uyarısını kaldırmak için lisans satın almanızı tavsiye ederim. Sonuçta bu lisans sayesinde bu toolları her zaman kullana biliyorsunuz . Smile

Runtimeda dizayn yapmak için oluşturduğunuz raporun showdesigner penceresini açarsanız ve yaptığınız çalışmayı kaydettiğinizde (.repx uzantılı bir dosya) bu dosyayı programda raporunuzu nerede çağrıyorsanız tanımladığınız rapor nesnesine LoadLayout metodu ile parametre olarak verdikten sonra görebilirsiniz. Örnek uygulamayı indirirseniz göre bilirsiniz.

Kolay gelsin iyi çalışmalar ...

Reply

metin kaçmaz
metin kaçmaz Turkey
4/27/2012 2:18:58 PM #

Güzel paylaşım olmuş emeğinize sağlık. bir sorum olacak xtrareportu nasıl kuracağız. siz projeyi çalıştırmak için xtrareportu satın mı aldınız. saygılarımla.

Reply

shak
shak Turkey
7/3/2012 3:36:31 PM #

uygulamam örnekleri bulabileceğim kaynaklar ve reporting tools önerirseniz çok minnettar kalırım

Reply

esat kızıltepe
esat kızıltepe Turkey
7/3/2012 7:09:18 PM #

bu konuyla alakalı türkçe kaynak bulunmaması bir yana direk olarak piyasaya göre örnek vermeniz çok harika.
size gönülden teşekkür ederim.

Reply

esat kızıltepe
esat kızıltepe Turkey
7/3/2012 7:28:13 PM #

hocam peki elle bu şekilde yaptıkta .
mesela bi gridden direk olarak alsak verileri nasıl olur ?

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
7/3/2012 9:31:48 PM #

rica ederim. Smile Bu şekilde yaptıktan sonra gridden almak çok daha kolay. Bunlarla ilgili örnekleri boş vaktimde yazıcam Smile

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
7/3/2012 9:33:13 PM #

Shak, devex in kendi document i var, ama online çok fazla yerli kaynak mevcut değil vede spesifik konular üzerine örnekleri google a sorarak yada kendisini kurduktan sonra sample ı çalıştırarak görebilirsin.

Reply

shak
shak Turkey
7/4/2012 2:58:51 PM #

teşekkür ederiz ellerinize sağlık örneklerinizi bekliyoruz

Reply

Atilla Kaptan
Atilla Kaptan Turkey
7/10/2012 9:33:13 AM #

programı indirip çalıştırdığımda versiyon hatası aldım kendim yazdığımdada "visual studio cannot start debugging because the debug target............................./DevexXtraReportsExample.exe is missing. ........................" hatası alıyorum sorun neyden kaynaklanıyor olabilir..

Reply

Cengiz Bilgehan
Cengiz Bilgehan Turkey
7/10/2012 10:16:51 AM #

the type or namespace name 'XRprInvoice' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)   hatası alıyorum neyi denediysem olmadı nasıl düzeltebilirim hatanın kaynağı nedir

Reply

Muhammed
Muhammed Turkey
8/10/2012 1:27:41 AM #

paylasım icin cok tesekkurler. bir şey sorcaktım bir de bu rapora dışardan sorgu göndermek istersek ne yapmamız lazım ?

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
8/10/2012 12:08:28 PM #

Nasıl bir sorgu mesela?

Reply

aydın
aydın Turkey
9/10/2012 9:15:18 AM #

emre bey merhaba, örneğinizdeki yazıyla fonksiyonu veritabanından geliyor.  kendi öalışmamda rapor birden fazla sayfadan oluşuyor ve sayfa ve rapor toplamlalarını gösteriyorum ama elimdeki düzgün çalışan yazıyla fonsiyonunu nu toplam alanlarının veya raporun hangi event ine nasıl koyacağımı bilemediğimden
en son toplam alanının text ini göndermeme rağmen sadece o sütundaki en sonundaki değeri yazıyla gösterebiliyorum. aspx report versiyon 12. google dan araştırdım siz çıktınız lütfen bir fikir.
using System;
using System.Web;
using System.Data;

namespace tedarik.Tedarik.Raporlar
{
  public partial class rep_BA : DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport
  {
    public rep_BA()
    {
      InitializeComponent();
    }

    #region " rep_BA_BeforePrint "
    private void rep_BA_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
        try
      {
        DataTable dtable = dbClassDisVeri.Fn_BaFormRaporData(Convert.ToInt16(HttpContext.Current.Session["BaFormRaporAyint"]),

        HttpContext.Current.Session["BaFormRaporAND_STR"].ToString());//" AND C.CODE='320.03.0017' "

        if (dtable.Rows.Count < 1) { Alert.Show("Kriterlere Uygun Kayıt Bulunamadı"); return; }

          this.DataSource = dtable;
        
        xrPictureBoxLOGO.ImageUrl = "~/Images/GelirDairesiBaskanligi.PNG";
      
        xrLabelYIL.Text = "2011";
        xrLabelAY.Text =clsAraclar.Fn_AyAdiFromEnum(Convert.ToInt16(HttpContext.Current.Session["BaFormRaporAyint"]));

        this.xrTableCellCARIUNVANI.DataBindings.Add("Text", dtable, "Cari Adı");
        this.xrTableCellTCNO.DataBindings.Add("Text", dtable, "TcNo");
        this.xrTableCellVERGINO.DataBindings.Add("Text", dtable, "VergiNo");  
        this.xrTableCellULKE.DataBindings.Add("Text", dtable, "Ülke");
        this.xrTableCellELGESAYISI.DataBindings.Add("Text", dtable, "Fatura Adet");
        this.xrTableCellTOPLAM.DataBindings.Add("Text", dtable, "Toplam Fatura");
        this.xrTableCellSIRANO.DataBindings.Add("Text", dtable, "Rn");

        this.xrLabelRAPORTOPLAMI.DataBindings.Add("Text", dtable, "Toplam Fatura");
        this.xrLabelSAYFATOPLAMI.DataBindings.Add("Text", dtable, "Toplam Fatura");  
          
        }
      catch (Exception ex) {Alert.Show(ex.Message);}
    }
    #endregion

    private void xrLabelRAPORTOPLAMI_AfterPrint(object sender, EventArgs e)
    {
    
    }

    private void xrLabelSAYFATOPLAMI_AfterPrint(object sender, EventArgs e)
    {
      //xrLabelSAYFATOPLAMYAZIYLA.Text = xrLabelSAYFATOPLAMI.Text;

    }

    private void xrLabelSAYFATOPLAMI_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
      //xrLabelSAYFATOPLAMYAZIYLA.Text = xrLabelSAYFATOPLAMI.Summary.GetResult().ToString();
     //HttpContext.Current.Response.Write(HttpContext.Current.Session["a"].ToString());
    }

    private void xrLabelSAYFATOPLAMI_SummaryCalculated(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.TextFormatEventArgs e)
    {
      //xrLabelSAYFATOPLAMYAZIYLA.Text = xrLabelSAYFATOPLAMI.Summary.GetResult().ToString();
      //HttpContext.Current.Session["a"] = xrLabelSAYFATOPLAMI.Summary.GetResult().ToString();
      //xrLabelSAYFATOPLAMYAZIYLA.Text = HttpContext.Current.Session["a"].ToString();
    }


    }
}

Reply

Tarık
Tarık Turkey
9/15/2012 2:05:32 PM #

Merhabalar ,

Ben devexpress xtrareport ile ilgili acil bir şey sormak istiyorum.
Xtrareport kullanarak design da dataları da bağlayarak bir rapor hazırladım.Ancak hazırladığım bu raporun dataları raporu kaydettikten sonra yani .repx dosyasını açtığımda rapor dizayn da sol üst smart tagine tıkladığımızda report task ta datasource u açtığımda tabloları görmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim.Bir örnek verir misiniz lütfen...
Teşekkürler

Reply

Emre
Emre Turkey
10/9/2012 2:06:45 AM #

emre bey anlatımınız için çok teşekkür ederim çok güzel bir paylaşım.Projeyi çalıştırdığımda myInvoice yi program hatalı gösteriyor. sanırım "NewXRprInvoice.repx" dosyası olmadığı için yapıyo rica etsem bu dosyayı da paylaşabilirmisiniz.

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
10/9/2012 9:39:35 AM #

Merhaba Emre, problemin o olduğunu sanmıyorum. Program XRprInvoice i kendisi mevcut dizaynını oluşturur.
Zannediyorum ki Devex'in .dll leri elinde mevcut değil veya varolan .dll versiyonları farklı. Buradaki örnek 8.2.4 versiyonu ile yapılmıştır. Eğer elinde daha üst versiyon mevcut ise elinde ki mevcut .dll leri Referance kısmına eklemen çözüm olacaktır. İyi çalışmalar dilerim ,kolay gelsin.

Reply

Serdar
Serdar Turkey
12/30/2012 10:37:03 PM #

Merhaba,
Uzun zamandır XtraReport ile ilgili bir sıkıntım var çözemedim
Müşteriye ait Sipariş ürünleri var DataSet de iki tablo ve bu iki tablo where ID= @ID şeklinde değer bekliyor ben bu değerleri TraReport da Parametre vere rek gönderiyiyum ama olmuyor ben DataSet de where koşulu kullanmadna tüm siparişleri çekip XtraReport da filtreleme yaparak getiriyorum ve bu çok büyük performan s kaybı oluyor. Bu yaptığını örnek ve devexpress in örneklerin de de parametre göndereni hiç görmedim.
Bana bu konu da yardımcı olabilirseniz çok sewvinirim.

Reply

emrcrk
emrcrk Turkey
12/31/2012 9:43:57 AM #

Merhaba @Serdar konu ile ilgili yardımcı olabilirim Cumartesi yada Pazargünü mailleşe biliriz.
emre@emrecirik.com üzerinden.

Daha önceden cevap veremediğim arkadaşlar sizlerden k.bakmamanızı dilerim. Son zamanlarda çok fazla iş yoğunluğu olduğu için blog ile çok ilgilenemedim yaklaşık 6-7 ay sonra bir dönüş gerçekleştire bildim. Sorularınızı emre@emrecirik.com'a mail ile yollaya bilirsiniz. Vakit oldukça cevaplarım. İyi çalışmalar , iyi yıllar herkese.

Reply

G&#246;rkem ER
Görkem ER Turkey
7/4/2013 5:47:54 PM #

Son yorum bundan 7 ay yapılmış olsada. Size birşey sormak istiyorum. DevExpress'de rapor sayfasının en dış kontrülü yani Marginlerin bulunduğu bölümden itibaren sayfa üst,alt,sag,sol kısımlarını ÇERÇEVE lenebiliyor mu? Kısacası Bütün raporu Header dan footer'a kadar DİKDÖRTGEN çizebiliyormuyuz? Sayfa da bulunan borderdan yapmam rağmen hiçbirşey olmadı. Eğer ilgilenen yada bilen varsa cok memnun olurum.


Raporun dışına nasıl çerçeve verebiliriz?

Reply

Add comment
  Country flag
biuquote
 • Comment
 • Preview
Loading


Month List

Calendar

<<  February 2018  >>
MoTuWeThFrSaSu
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011

View posts in large calendar